YILGAZ-Degerlerimiz

  • İnsana Değer Vermek; Yılgaz çalışanları şirketin vazgeçilmez varlığıdır.
  • Güvenilirlik; Yılgaz'ın güvenilirliği şirketin geleceğidir.
  • Girişimcilik ve Yenilikçilik; Yılgaz'da "değişime uymak" değil, "değişimi yönlendirmek" için çaba harcanır.
  • Kaliteye Odaklanmak; "İş güvenliği" Yılgaz'ın en temel ve öncelikli sorumluluğudur. İşin her detayında, bu sorumluluk bilinciyle yüksek kalite standartları hedeflenir.
  • Müşteri Odaklılık; Müşteriler Yılgaz'ın varoluş nedenidir. Yılgaz'da her zman müşteri ile empati kurulur, müşteriler dinlenir, anlaşılır çözüm üretilir ve katma değer yaratılır.
  • Başarma Arzı; Sürdürülebilir büyüme ve mükemmel performans, sadece başarma azmi ile gerçekleştirilebilir. Tüm çalışanlar, kazanmaya tam odaklanmış bir takımın motivasyonuyla oynamaya teşvik edilir.
  • Çevreye Saygı; Yılgaz, yaşadığımız dünyayı bizden sonraki nesillerden ödünç aldığımız bilinciyle hareket eder.